דלג לתוכן הראשי

ייבוא נתונים לחשבשבת

לאחר השלמת הגדרות צד הלקוח נתוני הממשק ישמרו בשרת חשבשבת בתיקיה hash>>rep>>hconnect

כאשר הנתונים נשמרים יש לבצע המרה לקובץ שאותו ניתן לקלוט בחשבשבת באמצעות מסופון 2

מנגנון זה הינו הדרך היחידה לקליטת ממשקים לחשבשבת והוא שומר הסף לאימות הנתונים, כך שירשמו בצורה תקינה בתוכנה.

יצירת קובץ אצווה "מסופון 2" במבנה הבא:

batch file namecompId_interface_netPassportI
קובץ מיובאc:\hash7\Hconnect\compId_interface_netPassportId_*.dat
מבנה הקובץDelimited
תו מפריד(,)
קובץ פרמטרים*.prm
המרה לעבריתAnsi2Ansi

הגדרת מסופון 2

שליחת בקשה באמצעות פוסטמן

לאחר הגדרת מסופון2 יש לשלוח בקשות API לכתובת https://ws.wizground.com/api במבנה הבא:

fetch ("https://ws.wizground.com/api", {
headers: {
"Content-Type":"application/json"
},
method: 'POST',
body: JSON.stringify({
"station": "4cf0a29b-5e20-4855-a46b-8293f31c1d59", // wanted station`s ID
"plugin": "imovein", // wanted module`s name
"company": "demo", // wanted company
"message": { // message body:
"netPassportID": "5884063480516097", // net-passport ID
"pluginData":] {
"Accountkey": "2",
"Reference": "9000919",
"DocumentID": "34",
"ItemKey": "4202",
"Quantity": "20.00,{ "
{
"Accountkey": "2",
"Reference": "9000919",
"DocumentID": "34",
"ItemKey": "4203",
"Quantity": "5.00"

}]},
// signed data (explanation below)
"signature": "eyJhbGciOiJQUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJuZXRQYXNzcG9
ydElEIjoiNTg4NDA2MzQ2ODgwNTE2MDk3IiwibXlEYXRhIjoiaGVsbG8iLCJpYXQiOjE2MDA5NTY2MjJ9.Ez74J6dZjP-chNoTZVRO24_e5wvSXxmX3FFB99vRY7F7AQQt_YcYdHcZj-9InfN7w7Tq-18zBGNDrvtnpBIXIiFmXkr7Q66VCas-gq9S-alm4Z3jBFHPFFMFY3bfm_EDKKeqBVxC3o4pYdfJpIfYQNJ-6Yn-lfw7fvDmHqnDDr0nmPwGhTvJCqu16ogLC24d0MVMlNFFqDkD3sT-h6iWBcBunSd-ZkczZpP0UVa6PXJoH494LIPI8tn4vZruYYLL0jhMNpEMB2pT48ugiljnK-GpzTRA67ZsJ73gT- -HE6uSFVJMZ8Hd7FjEkv8PsH0ZWutj8WDEIG8DzHoZc28qJqBWPZsU43blmQyVXBrVOxZ7Xw6c0PeUzMcQkiHoxnD3c55mLNXvNDuKuJBI0BBJjgy2iDdQf-L1denrqaacTtgPaFquNB-vtkxtYlLStEIc_2-50z- MKOjHvRtsWx2f_2nNIvB0EXT-A_kDJqn9r-AFXiJN3hgE_lSQ"
})
.then(response => response.json())
.then(result => console.log(result))
.catch(error => console.log(`{error} ${ error }`));